Know-how Dent s. r. o.      F u n k č n ě   e s t e t i c k á                   z u b n í   l a b o r a t o ř

Adresa: Husova 478/88, České Budějovice 370 05

IČO: 07214723

Telefon: +420 605 875 688

E-mail: knowhowdent@seznam.cz

Facebook: klikni zde